Detektivski softver

Detektivska Oprema

Detektivski softver najnovije generacije

Detektivski softveri su programi koji omogućavaju tajni nadzor nad aktivnostima koje se obavljaju putem mobilnih telefona i računara. Tu spadaju još i detektivski USB fleš za pristup računarima zaštićenim lozinkama, kao i digitalna forenzika mobilnih telefona. U pitanju su sofisticirani programi, osmišljeni tako da prate i beleže svaku aktivnost korisnika telefona ili računara. Podaci do kojih se dođe na ovaj način su verodostojni i korisniku mogu pružiti mnogo korisnih informacija.

Detektivski softver za praćenje i nadzor mobilnih telefona je jednostavan za upotrebu. Potrebno ga je instalirati u telefon koji je predmet praćenja i koji se naziva target telefon. Sama instalacija je kratka, ne zauzima puno mesta na telefonu, ne remeti njegov uobičajen rad i nevidljiva je vlasniku target telefona. Program prati sve aktivnosti vlasnika target telefona i izveštaje o tome beleži na Web Panelu na kome se i vrši pregled snimljenog materijala. Korisnik softvera pristupa panelu preko prethodno otvorenog korisničkog naloga.

Detektivski softver obezbeđuje i opciju uživo nadzora svih aktivnosti korisnika target telefona, odnosno uvek kada telefon ima internet konekciju. Detektivski softver za praćenje mobilnih telefona beleži sve razgovore, dolazne i odlazne poruke, mejlove, fotografije, video zapise, uključujući i kompletan saobraćaj koji se obavlja sa društvenih mreža. Ukratko rečeno, sve što korisnik target telefona radi na njemu, može se nadzirati i pratiti.

Detektivski softver - moćno oružije istine

Detektivski softver za praćenje i nadzor mobilnih telefona, kao i softver za nadzor računara, USB flash i digitalna forenzika omogućuju pribavljanje validnih informacija o aktivnostima korisnika target telefona ili računara. Na ovaj način korisnik softvera može saznati sve o ponašanju svoje dece, bračnog ili emotivnog partnera, kao i zaposlenih radnika. Na osnovu toga, pruža mu se i mogućnost da adekvatno reaguje i donese ispravne odluke o bitnim situacijama i odnosima.

Pored toga, detektivski USB flash omogućava zaobilaženje šifre računara, laptopa ili tableta koji je njome zaštićen a digitalna forenzika omogućava povraćaj svih namerno ili slučajno izbrisanih podataka sa mobilnog telefona, uključujući tu i slučajeve kada je telefon razbijen ili pokvaren. Tu spadaju poruke, listing poziva, imenici, audio i video datoteke, praktično sve što se nalazilo na telefonu. Digitalna forenzika obavlja se pomoću uređaja vrhunske izraelske kompanije Cellebrite.