GPS traker

Detektivska Oprema

GPS traker - najpouzdanija zaštita za vaše vozilo

GPS trakeri obezbeđuju dragocene informacije o kretanju i trenutnoj lokaciji vozila. Na taj način, vlasniku vozila je omogućeno da uvek zna gde se nalazi njegovo vozilo. Time se ono štiti od krađe, kao i od eventualnih oštećenja. Vlasnici prevozničkih firmi na ovaj način mogu kontrolisati kretanje vozila, pređenu kilometražu, odstupanja od zadate maršute, neplanirana zadržavanja i slično.

GPS lokator može služiti za praćenje i lociranje ne samo vozila, već i plovila, ljudi, kućnih ljubimaca. Može se ugraditi u svetlo za bicikl ili motocikl, kacigu, dečiji ranac, ogrlicu koje kućni ljubimci nose oko vrata i slično. Kada je u pitanju zaštita automobila, GPS lokatori su od presudnog značaja za brzo otkrivanje lokacije gde se vozilo trenutno nalazi ili kreće, jer svako odlaganje smanjuje šanse za pronalaženje vozila.

GPS lokator kao deo detektivske opreme

GPS lokatori su i veoma korisni detektivski alat. Mogu se korisiti za tajno snimanje, prisluškivanje i praćenje. Kada uređaj detektuje lokaciju vozila ili drugog objekta, šalje tekstulanu poruku sa koordinatima u obliku geografske širine i dužina na mobilni telefon korisnika. Potrebno je samo da se dobijene koordiante ukucaju u mapu i da se dobije precizna lokacija objekta.

GPS trakeri poseduju i panic taster što ih čini efikasnim uređajem za zaštitu lične bezbednosti. Pritiskom na SOS taster, traker automatski šalje poruku sa podacima o lokaciji na prethodno definisan broj. Pored toga GPS trakeri imaju i opciju ograničavanja prostora kretanja vozila ili drugog objekta što znači da vozilo ne sme da izađe iz definisane zone, odnosno traker šalje automatsku poruku o izlasku iz zone na zadati broj ukoliko se to desi.

GPS lokator opremljen je najsavremenijim uređajem za satelitsko praćenje, malih je dimenzija pa se može lako sakriti u vozilu tako da bude neprimećen od kradljivaca. GPS lokatarori sa izuzetnom preciznošću mogu locirati vozilo bez obzira gde se nalazi obzirom da su putem GPS signala povezani sa satelitom.